Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře a obrázky:

Ručka.jpg(1 kb) Komentáře k ČSN 73 0873:2003

Ručka.jpg(1 kb) Komentář k vydání ČSN 73 0873:1995 s analogickým obsahem vůči novému znění normy

 • (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 3.2)
 • (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 4.3)
 • (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 4.4)
 • (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 5.5 a doplněn vysvětlující poznámkou)
 • (nově přesunuto do druhého odstavce ustanovení 6.2 ČSN 73 0873:2003)
 • (nově v ČSN 73 0873:2003 přesunuto do přílohy C s označením C.1.3)
 • Ručka.jpg(1 kb) Část normy, která nebyla vydána (má být řešeno v nové ČSN 73 0874)

  Hlavní stránka
  Zpět
  POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


  © Fire Protection - František Pelc