Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře
 

ČSN 73 0834:2011 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

 

   Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

ČSN 73 0834:2000 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc