Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře
 

ČSN 73 0833:2010 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

 

   Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

 

ČSN 73 0833:1996 Změna Z1 (prosinec 2000)Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc