Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 73 0872:1996 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

 

   Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc