Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 65 0202:2012, ve znění změny Z2 z 09/2012

Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc