Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 73 0845:2012 Požární bezpečnost staveb - Sklady

Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

ČSN 73 0845:1997 Požární bezpečnost staveb - Sklady

(ve znění Změny 1 z února 1999)

Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc