Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 73 0843:2001 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře a obrázky:

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc