Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 73 0842:1996 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

(ve znění novelizace z března 2014)

Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře

ČSN 73 0842:1996 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

(ve znění změny Z1/z října 2004)

Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc