Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 73 0835:2006 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře a obrázky

ČSN 73 0835:1996 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení

Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře a obrázky

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady)k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc