Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře
 

ČSN 73 0831:2011 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

 

   Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentáře

ČSN 73 0831:2001 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

 

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc