Pelc logo

Hlavní stránka

ČSN 73 0831:2001 - komentář k článku 4.7 b)

Právnická osoba …

V Ostravě 2004-06-10

Věc: ČSN 73 0831 – konzultační stanovisko

Dotaz: Jakým způsobem si vysvětlovat termín "v požárním úseku je více samostatných shromažďovacích prostorů" uvedený v článku 4.7 b) ČSN 73 0831:2001.

K výše uvedené problematice, po projednání se spoluautorem ČSN 73 0831:2001 Ing. Vladimírem Reichlem, DrSc. (ze dne 9. června 2004), sděluji následující:

Mezi reprezentativní příklady lze zařadit požární usek vytvořený podle článku 5.3.2 h) ČSN 73 0802:2000 - prodejní prostory v obchodních centrech s jedním nadzemním podlažím. Vnitřní dispozice tohoto požárního úseku je navržena tak, že část podlaží tvoří dnes již klasický "hypermarket" a část prodejní plochy představuje "nákupní galerie".

Rozdíl v zatřídění těchto prodejních prostorů, představuje stanovení počtu osob (podle ČSN 73 0810), které se v nich mohou vyskytovat:

Stanovené počty osob se pak porovnají s mezními normovými hodnotami podle položky 5 ČSN 73 0831:2000 - což ve většině případů vede k posouzení prodejních prostorů s rozdílným uspořádáním jako dvou samostatných vnitřních shromažďovacích prostorů, a to v rámci jednoho požárního úseku.

S ohledem na základní princip, že nechráněná úniková cesta ze shromažďovacího prostoru, procházející stejným požárním úsekem, musí procházet prostorem bez požárního rizika (5.3.1.3 ČSN 73 0831:2001) - není dovoleno jako započitatelné východy použít komunikační propojení mezi nákupní galerií a hypermarketem, ale každý z těchto shromažďovacích prostorů musí mít vyhovující počet vlastních "započitatelných" východů (viz. obrázek).

František P E L C
spoluautor ČSN 73 0831:2001


CSN31x47b.jpg(143 kb)