Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře
 

ČSN 73 0821 ed. 2:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

 

   Ustanovení platné technické normy doplňují následující komentáře

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc