Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na ostatní normy

ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

  • Položka 2   (kabinety a sborovny x společná úniková cesta)
  • Položka 6.2   (diskontní prodejna x prodejní sklad)


POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Komentáře ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc