Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0810:2016 - komentář k článku 4.3 b)

V Ostravě 2019-11-14

Věc: ČSN 73 0810 ve vazbě na ČSN EN 1995-1-2, přílohu C – konzultační stanovisko

Následující problematika byla předmětem několika dotazů, především ze strany profesních projektantů PBS:

Jedná se o způsob prokazování požární odolnosti nosného sloupku obvodové stěny „dřevostavby“, určené pro bydlení nebo ubytování (zpravidla klasifikace REI 30 nebo 45 minut), která obsahuje následující komponenty (bližší detaily viz obrázek):

  1. smrkový masív průřezu 140/60 mm a délky 2,7 metru;

  2. dřevoštěpové OSB desky tl.15 mm;

  3. vrstvy minerální izolace;

  4. vnitřní sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, upevněná na dřevěném roštu;

  5. cementové lepidlo + fasádní mřížka + vnější omítka;

  6. plastový kanalizační rozvod instalovaný v „předstěně“;

  7. elektrické rozvody a jejich ukončovací prvky, instalované v „předstěně“;

Vlastní průkaz je prováděn výpočtem podle ČSN EN 1995-1-2:2005, s využitím pomocného programu na portálu www.pelcfrantisek.cz. Při praktické aplikaci se musí řešitel úlohy vyrovnat s návrhovým omezením dotčeného Eurokódu 5, neboť v normě formulovaná pravidla umožňují započítat vliv minerální izolace výhradně ve vrstvách vložených do vnitřní dutiny mezi nosnými sloupky (nikoliv ve vrstvách tvořících jejich opláštění).

Dotaz: Je možné aplikovat postup, při kterém se vynechá vliv minerální izolace v předstěně a na straně působení požáru budou započítány dvě plošné vrstvy tuhých desek vnitřního opláštění stěny (tj. sádrokarton + deska OSB – viz následující formulář zadání příkladu)?

Normativní formulace ustanovení 4.3 b) se vůči výchozímu znění ČSN 73 0810:2005 nezměnila - ve věcné souvislosti s přílohou C ČSN EN 1995-1-2:2006 je možné konstatovat, že navrhovaný postup není správný; zdůvodnění:

Je proto nutné aplikovat postup na straně bezpečnosti a k průkazu požární odolnosti použít jiný výpočet, a to pro nosný dřevěný sloupek, opatřený pouze s jednovrstvým opláštěním, s dutinou kolem něj vyplněnou minerální izolací (viz následující ukázka zadání příkladu):

Realizační poznámka: Pro případné zvýšení požární odolnosti nosného sloupku je možné v konkrétním případě použít variantu spočívající v přidání další, kontaktní vrstvy opláštění (blíže viz obrázek):

František P E L C